Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

İngilizce
Japonca

iPad Wi-Fiのディスプレイアセンブリの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ディスプレイガラスにヒビが入ってしまった場合、さらにヒビが広がってしまったり、怪我をすることがないように、作業中はガラス表面にテープを貼ってください。

   Adım 2

   このガイドでは、アルミニウム製本体からiPadのディスプレイアセンブリを取り外します。ディスプレイアセンブリやそれを固定している壊れやすいクリップにダメージを与えないように、上記の手順を読み、慎重に指示に従ってください。

   Adım 3

   上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。

   Adım 4

   スパッジャーを使って、iPadの右端に沿ってスライドします。

   Adım 5

   ディスプレイアセンブをリアパネルアセンブリの下側端より持ち上げます。

   Adım 6

   次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルの接続を外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。

   Adım 7

   プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットにデジタイザーリボンケーブルを押さえている固定フラップを跳ね上げます。

   Adım 8

   プラスチック製開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーコネクタを慎重に持ち上げて外します。

   Adım 9

   黒のプラスチック製プルタブを持って、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。

   Adım 10

   リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.