Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İspanyolca
Adım 2
Orient the phone as shown, with the home button on top and the earpiece speaker on bottom. Gently dislodge the clip, near the bottom left corner of the earpiece speaker bracket, outwards from its recess on the front panel assembly. Do not pry with excessive force, as the earpiece speaker bracket is fragile and malleable.
  • Orient the phone as shown, with the home button on top and the earpiece speaker on bottom.

  • Gently dislodge the clip, near the bottom left corner of the earpiece speaker bracket, outwards from its recess on the front panel assembly.

  • Do not pry with excessive force, as the earpiece speaker bracket is fragile and malleable.

  • With a set of tweezers, shift the bracket to the left to unclip it.

Orienta el teléfono como se muestra, con el botón de inicio en la parte superior y el altavoz del auricular en la parte inferior.

Desliza suavemente el clip, cerca de la esquina inferior izquierda del soporte del altavoz del auricular, hacia afuera de su hueco en el conjunto del panel frontal.

No hagas palanca con fuerza excesiva, ya que el soporte del altavoz del auricular es frágil y maleable.

Con un conjunto de pinzas, desplaza el soporte hacia la izquierda para desengancharlo.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.