Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 4 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.

  • The front facing camera and sensor cable is adhered to the display assembly with mild adhesive.

  • Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.

この手順はフロントパネルアセンブリから正面カメラとセンサーケーブルを取り外す作業が必要です。

正面カメラとセンサーケーブルはディスプレイアセンブリに軽い接着剤で留められています。

接着剤を柔らかくするにはiOpenerを利用すると安全に取り外すことができます。 iOpenerの利用方法をご覧になって作業を進めてください。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.