Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 420 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener. Place the iOpener in the center of the microwave.
  • We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener.

  • Place the iOpener in the center of the microwave.

  • For carousel microwaves: Make sure the plate spins freely. If your iOpener gets stuck, it may overheat and burn.

在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。

把iOpener放在微波炉中间 。

对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果你的iOpener卡住了,它可能会过热并燃烧

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.