Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

iPad Air Wi-Fi リアケースの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   スパッジャーの鋭利な先端を使って、ケースから正面カメラハウジングを慎重に持ち上げて外します。

   Adım 2

   正面カメラの下にスパッジャーをスライドして、リアケースに留められた接着剤から正面カメラを剥がします。

   Adım 3

   ヘッドホンジャックケーブルを覆っているテープをiPad上部に向けて持ち上げて剥がし、ケーブルを解放して外します。

   Adım 4

   スパッジャーの平面側先端をヘッドホンジャックケーブルの下にスライドさせて、リアケースに留められた接着剤から解放します。

   Adım 5

   続けて、ヘッドホンジャックケーブルの先端の下にスパッジャーをスライドして、残りの接着剤を剥がします。

   Adım 6

   ヘッドホンジャックから4.3mm #000プラスネジを1本外します。

   Adım 7

   ヘッドホンジャックケーブルを使って、ケース奥からヘッドホンジャックを慎重に取り外します。

   Adım 8

   プラスチック製の開口ツールを背面カメラの下にスライドして、リアケースに固定された2つの小さなペグを接着剤から上向きにこじ開けて剥がします。

   Adım 9

   再度温めたiOpenerをiPadの上部に置きます。

   Adım 10

   ケースとマイクケーブルの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。

   Adım 11

   スパッジャーの先端を使って、リアケースに留められた接着剤を剥がし、マイクの壊れやすい上部を持ち上げます。

   Adım 12

   電源ボタンケーブルブラケットから2.3mm #000プラスネジを2本外します。

   Adım 13

   電源ボタンリボンケーブルとケース端の間に開口ピックを注意深く差し込みます。

   Adım 14

   スパッジャーの先端を使って、外側から電源ボタンをリアケースに押し込みます。

   Adım 15

   電源ボタンケーブルブラケットを緩めたら、ピンセットを使って、リアケースからブラケットを剥がして作業の邪魔にならないよう片づけます。

   Adım 16

   電源ボタンをケースに押し込み、iPadから外します。

   Adım 17

   ボタンケーブルブラケットから2.3mm #000プラスネジを3本外します。

   Adım 18

   リアケースの左上角に温めたiOpenerを置き、ボタンブラケットの接着剤をほぐします。

   Adım 19

   開口ピックをボタンブラケットの右端角の下とリアケースの間に差し込みます。

   Adım 20

   開口ピックを使って生じた溝に、スパッジャーの先端を差し込み、接着剤を剥がしてブラケットを持ち上げます。

   Adım 21

   ピンセットを使用して、ボタンブラケットの前端を持ち上げて裏返し、ボタンリボンケーブル残りの部分にアクセスします。

   Adım 22

   リアケースからケーブルのコネクタ先端をわずかに慎重に持ち上げます。

   Adım 23

   ボタンケーブル付近のリボンケーブルの下にスパッジャーの先端をスライドして、リアケースに留められた接着剤からリボンケーブルを解放します。

   Adım 24

   リアケースからボタンアセンブリを注意深く持ち上げます。

   Adım 25

   ピンセットを使って、リアケースから回転ロック/消音スイッチを取り外します。

   Adım 26

   リアケースが残ります。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.