Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 46 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 2
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.

  • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.

用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。

确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.