Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 3
In the following steps you will be using an iOpener to warm the adhesive affixing the display assembly to the rest of the phone. This will allow for a safer, easier screen removal. For proper iOpener use, follow our iOpener heating guide, make sure to pay attention to all warnings. Place a heated iOpener on the left side of the phone for at least 90 seconds.
  • In the following steps you will be using an iOpener to warm the adhesive affixing the display assembly to the rest of the phone. This will allow for a safer, easier screen removal. For proper iOpener use, follow our iOpener heating guide, make sure to pay attention to all warnings.

  • Place a heated iOpener on the left side of the phone for at least 90 seconds.

  • Reheat the iOpener and place it on the right half of the phone.

次の手順ではiOpenerを使って電話本体のディスプレイアセンブリに留められた接着剤を温めます。iOpenerはより安全でより簡単なスクリーンの取り外しを可能にしてくれます。iOpenerの使用方法については、iOpenerの利用方法に従って、全ての注意項目を守ってください。

温めたiOpenerを電話本体の左側に約90秒間載せします。

iOpenerを再度温めて電話本体の右側半分に載せます。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.