Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 15 çevriliyor

Adım 15
Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly. Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly.

  • Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.

  • If you are reusing the home button flex cable, be careful not to sever the cable from the home button. Adhesive can cause the cable to rip apart from the home button. While the home button will still work, the fingerprint scanner will not.

轻轻抬起,但不要移去显示屏底部的home键。

不要把前面板整个移除,它仍然连接到一个连接器。

如果你重新使用home键的柔性线缆,确保线缆没有与home键分离开。粘合剂会导致线缆从home键插槽撕开,这样home键依然工作但是指纹识别器可能无法正常使用。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.