Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 ロジックボードアセンブリの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ロジックボードに留められた出入力ボードから2.1 mm T5トルクスネジを2本外します。

   Adım 2

   スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。

   Adım 3

   出入力ボードケーブルのロジックボード先端を持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。

   Adım 4

   スパッジャーの先端を使って、右側スピーカーのコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。

   Adım 5

   スパッジャーの先端を使って、出入力ボードコネクターの一方を押し出し、ロジックボードのソケットから接続を外します。

   Adım 6

   スパッジャーの平面側の先端を使って、キーボードのバックライトケーブルの接続を外し、ロジックボードの邪魔にならない位置に折り曲げます。

   Adım 7

   黒色のプラスチック製タブをつかんで、ディスプレイケーブルコネクターをひっくり返して開き、ロジックボード上のソケットをまっすぐ引き離します。

   Adım 8

   ロジックボード上のソケットからDC INボードコネクターを引っ張って外します。

   Adım 9

   スパッジャーの平面側先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げて作業の邪魔にならないように折り曲げます。

   Adım 10

   必要に応じて、マイクケーブルのZIF コネクターを覆っているテープを全て剥がします。

   Adım 11

   スパッジャーの先端を使って、マイクケーブルのZIF コネクター上の固定タブをひっくり返します。

   Adım 12

   必要に応じて、キーボードケーブルコネクターを覆っているテープを全て剥いでください。

   Adım 13

   キーボードケーブルをロジックボード上のZIFソケットからまっすぐ引き上げます。

   Adım 14

   必要に応じて、トラックパッドケーブルコネクターを覆っているテープを全て剥いでください。

   Adım 15

   ロジックボード上のソケットから、トラックパッドリボンケーブルをまっすぐ引き上げます。

   Adım 16

   上部ケースに留められたロジックボードから3.5 mm T5トルクスネジを5本外します。

   Adım 17

   ロジックボード上のプロセッサーの端をわずかに持ち上げて、上部ケースの端からポートを取り出すためにファンの方向に向けて引っ張ります。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.