Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 6 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Almanca

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
Leave the second card in the corner between the two left cells.
  • Leave the second card in the corner between the two left cells.

  • In the following steps, you can either use a third card, or the card from the right corner. The right corner adhesive should be dry/cool enough that the cells can easily be pulled up again when needed.

Belasse die zweite Karte in der Ecke zwischen den beiden linken Zellen.

Für die folgenden Schritte kannst du entweder eine dritte Karte benutzen, oder die aus der rechten Ecke. Der Kleber in der rechten Ecke sollte jetzt trocken / kühl genug sein, um die Zellen bei Bedarf leicht wieder hochziehen zu können.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.