Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 6 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İspanyolca

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
Leave the second card in the corner between the two left cells.
  • Leave the second card in the corner between the two left cells.

  • In the following steps, you can either use a third card, or the card from the right corner. The right corner adhesive should be dry/cool enough that the cells can easily be pulled up again when needed.

Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos celdas de baterías izquierdas.

En los siguientes pasos, puedes usar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha deberá estar suficientemente seco o frío para que las celdas puedan ser fácilmente levantadas otra vez cuando sea necesario.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.