Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 6 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
Leave the second card in the corner between the two left cells.
  • Leave the second card in the corner between the two left cells.

  • In the following steps, you can either use a third card, or the card from the right corner. The right corner adhesive should be dry/cool enough that the cells can easily be pulled up again when needed.

Lascia la seconda scheda nell'angolo tra le due celle di sinistra.

Nei passi successivi, puoi usare una terza scheda oppure la scheda dell'angolo destro. L'adesivo dell'angolo destro dovrebbe essere asciutto/freddo abbastanza per far sì che le celle possano essere tirate via di nuovo in caso di necessità.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.