Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 6 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
Leave the second card in the corner between the two left cells.
  • Leave the second card in the corner between the two left cells.

  • In the following steps, you can either use a third card, or the card from the right corner. The right corner adhesive should be dry/cool enough that the cells can easily be pulled up again when needed.

将第二张卡留在两个左侧电池格之间的角落。

在以下步骤中,您可以使用第三张卡或右侧的卡片。 右角粘合剂应该是干燥/冷却的,使得在需要时可以容易地再次拉出电池。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.