Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 3
Use the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets. To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board. To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.

  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.

スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、2本のデジタイザーケーブルコネクターを、ソケットからまっすぐ引き上げます。

iPadにダメージを与えないようにするには、コネクターのみに接触してください。ロジックボード上のソケットには触らないでください。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.