Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Parçalar ve Aletler

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 18 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca

Adım 13 çevriliyor

Adım 13
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Use a plastic opening tool to disconnect the display data cable connector.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Use a plastic opening tool to disconnect the display data cable connector.

  • When reassembling your phone, the display data cable may pop off the connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery connector.

Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.

Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.

Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.