Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 20 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 2
Use the flat end of a spudger to disconnect the left fan connector from the logic board. It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector. The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the left fan connector from the logic board.

  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.

  • The fan socket and the fan connector can be seen in the second and third pictures. Be careful not to break the plastic fan socket off the logic board as you use your spudger to lift the fan connector straight up and out of its socket. The layout of the logic board shown in the second picture may look slightly different than your machine but the fan socket is the same.

使用一个小撬棒的平端从逻辑板断开左风扇连接器。

这是拧撬棒轴向风扇下电线电缆释放连接器有用。

在第二和第三幅图中可以看到风扇插座和风扇连接器。小心不要打破塑料风扇座从逻辑板当你使用撬棒把风扇接头撬了出来。在第二张图片中显示的逻辑电路板的布局可能看起来比你的机器略有不同,但风扇插座是相同的。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.