Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 23 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Your iPhone 4 rear cover may have either two #000 Phillips screws or Apple's 5-Point "Pentalobe" screws (second image). Check which screws you have, and ensure you also have the correct screwdriver in order to remove them.

  • Remove the two 3.6 mm Pentalobe or Phillips #000 screws next to the dock connector.

  • Be sure the driver is well seated when removing Pentalobe screws, they are very easy to strip.

在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。

在开始拆卸前关闭iPhone的电源。

您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。

拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。

拆卸Pentalobe螺丝时,确保驱动器安装牢固,非常容易剥离。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.