Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

İngilizce
Japonca

iPad 3Gのディスプレイアセンブリの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ディスプレイガラスが割れている場合、ガラス上にテープを貼って、修理作業中の怪我を防止します。

   Adım 2

   画像で示されたiPadは、お持ちのiPadとわずかに異なるかもしれませんが、作業手順は同じです。

   Adım 3

   2つ目のメタル製スパッジャーをディスプレイアセンブリとリアパネルアセンブリの上端の間に差し込むと、タブが元の位置に戻りません。

   Adım 4

   続けて、iPadの左下端に沿ってリアパネルからディスプレイアセンブリをこじ開けます。

   Adım 5

   底部端付近のリアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを持ち上げて離します。

   Adım 6

   スパッジャーの平面側先端を使って、コミュニケーションボード上のソケットからiPadの底部に最も近いアンテナコネクタを持ち上げます。

   Adım 7

   次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルを外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。

   Adım 8

   iPod開口ツールの先端を使って、デジタイザーリボンケーブルをロジックボード上のソケットに付けている固定フラップを跳ね上げます。

   Adım 9

   iPod開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーを慎重に持ち上げて、接続を外します。

   Adım 10

   黒のプラスチック製プルタブを利用して、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。

   Adım 11

   リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.