Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 LCDの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ディスプレイの右側端に向けてクラッチカバーをスライドします。

   Adım 2

   左側先端から初めて、クラッチカバーを長辺側の軸に沿って揺り動かし、クラッチヒンジから引き離します。

   Adım 3

   フロントベゼルにLCDパネルを取り付けている2.9 mmプラスネジを6本外します。

   Adım 4

   LCDをアルミ製ディスプレイアセンブリの奥からLCDの下側端に沿って電気回路をスライドするため、Lディスプレイの上部端に向けて引っ張ります。

   Adım 5

   LCDに一番近い端からディスプレイデータケーブルコネクタを覆っているテープの一片を剥がします。

   Adım 6

   スパッジャーの先端を使って、LCD上のソケットにディスプレイのデータケーブルを固定している薄いスチール製の固定クリップを裏返します。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.