Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

İngilizce
Japonca

Xbox Oneのマザーボードの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   2つの黒色プラスチック製ネジポストはフレームにバネ付きプラスチックのフックが付けられています。

   Adım 2

   底のメタルフレームに白色のプラスチックネジポストを固定している8.3 mm T9トルクスネジを取り出します。

   Adım 3

   底のメタルフレームとマザーボードアセンブリを裏返しにして、ファンの上に置きます。

   Adım 4

   2つの小さなプラスチック製のプラグは背面メタルケースから突き出ています。ー1つはUSBポート側の下から、そしてもう1つはポートのACの下からです。これらのプラグは底のメタルケースに固定されており、マザーボードを取り外し難くしています。

   Adım 5

   マザーボードとヒートシンク/ファンアセンブリを底のメタルケースから持ち上げます。

   Adım 6

   マザーボードからファンケーブルの接続を外します。

   Adım 7

   小さなマイナスドライバーの先端を、ポストとX形留め金の1つのアームの外側端との間に差し込みます。

   Adım 8

   同じような方法で、もう一方のX形留め金のアームをポストから外します。

   Adım 9

   ファン/ヒートシンクアセンブリからマザーボードを持ち上げます。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.