Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

Nintendo 3DS XL 2015マザーボードの交換

Kılavuz Ön Koşulları

Bu çevirinin tamamlanmış sayılması için önce, tüm ön koşul kılavuzlarının çevrilmesi gerekir.

Nintendo 3DS XL 2015のバッテリー交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   JIS #000ドライバーを使って、補助カバーの端沿い付近に留められている6mmネジを6本外します。

   Adım 2

   ピンセットを使って、3DSの上部端に留められたラバーバンパーを慎重に外します。これを取り出すと、2本の6mmネジが出てきます。JIS #000ドライバーを使って外します。

   Adım 3

   カバーを外すには、慎重にヒンジから持ち上げて取り外します。(ヘッドホンポートを外すため)それから、ヒンジ側に向けてカバーをテコのように持ち上げて、回路基板を露出させます。

   Adım 4

   ピンセットを使って、L/R/ZL/ZR ボタンリボンをマザーボードに引っ掛けている2つのプラグを持ち上げて外します。これでバックカバーを外せます。外したら脇に保管してください。

   Adım 5

   ピンセットを使って、サークルパッドのリボンコネクタの下にあるグレーの留め金を、右側から上向きにゆっくりと引きます。それからZIFコネクタからリボンをスライドして外します。

   Adım 6

   JIS #000 ドライバーを使って、サークルパッドを固定している8mmネジを2本外します。

   Adım 7

   サークルパッドのケースを上向きに持ち上げて、取り出します。わずかに摩擦が生じますが、過度な力を入れる必要はありません。

   Adım 8

   マザーボードの左上にある、赤色のケーブルが付いたゴールドの端子プラグを探します。指を使って、慎重にプラグを上向きに引き抜いて外します。

   Adım 9

   ピンセットを使って、マザーボードの淵に沿って付いている5箇所のリボンケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。

   Adım 10

   JIS #000ドライバーを使って、マザーボードの端沿いに留められている4mmネジを6本外します。

   Adım 11

   マザーボードの下側にある、さらに2つのZIFコネクタにアクセスするために、ヒンジ側に向けて、マザーボードを直角に回転させます。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.