Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Parçalar ve Aletler

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
Removing the battery before lifting out the logic board is not strictly required, but makes removing the logic board easier and safer. If you leave your battery in, be especially careful not to bend the logic board against the battery's case near its bar code. Remove the following Tri-point screws securing the battery to the upper case:
  • Removing the battery before lifting out the logic board is not strictly required, but makes removing the logic board easier and safer. If you leave your battery in, be especially careful not to bend the logic board against the battery's case near its bar code.

  • Remove the following Tri-point screws securing the battery to the upper case:

  • One 5.5 mm Tri-point screw

  • One 13.5 mm Tri-point screw

  • Lift the battery out of the upper case.

在抬起逻辑板之前移走电池并不是必须要进行的操作,但是折让移走逻辑板工作变得更加简单。 如果不想取下电池,请特别小心,不要将逻辑板靠近电池外壳,靠近它的的条形码位置。

移除下列将电池固定到顶壳的三翼螺丝。

一颗5.5mm 三翼螺丝。

一颗13.5mm 三翼螺丝。

将电池从顶壳中移走。

[* icon_note] Removing the battery before lifting out the logic board is not strictly required, but makes removing the logic board easier and safer. If you leave your battery in, be especially careful not to bend the logic board against the battery's case near its bar code.
[* black] Remove the following Tri-WingTri-point screws securing the battery to the upper case:
[* red] One 5.5 mm Tri-WingTri-point screw
[* orange] One 13.5 mm Tri-WingTri-point screw
[* black] Remove the following Tri-WingTri-point screws securing the battery to the upper case:
[* red] One 5.5 mm Tri-WingTri-point screw
[* orange] One 13.5 mm Tri-WingTri-point screw
[* black] Lift the battery out of the upper case.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.