Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 2 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 2
Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board. Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board.

  • Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って出入力ボードのコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。

出入力ボードケーブルにのみ接触してください。ロジックボードにダメージを与えてしまうリスクがあるため、ソケットには当たらないようにしてください。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.