Ana içeriğe geç
İngilizce
Japonca

MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 のロジックボードアセンブリの交換

Kılavuz Bilgisi

= Bitti = Eksik

   Üzerinde çalıştığınız device'ın spesifik parçasını veya bileşenini tarif edin. EÖrneğin: Pil

   Bir başlık oluştur.

   Bu kısa özet yalnızca arama sonuçlarında görünecektir.

   Okuyucuya, onlar daha kılavuza dalmadan önce gerekli olan arka plan bilgilerini aktarın.

   Kılavuz Adımları

   Adım 1

   ロジックボードに留められた出入力ボードケーブルブラケットから2.1 mm のT5トルクスネジを2本外します。

   Adım 2

   スパッジャーの平面側先端を使って出入力ボードのコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。

   Adım 3

   出入力ボードケーブルのロジックボード先端をまっすぐ持ち上げて、作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。

   Adım 4

   スパッジャーの先端を使って、右側のスピーカーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。

   Adım 5

   スパッジャーの先端を使って、出入力ボードコネクターのどちらか一方の先端を押して、ロジックボードのソケットから外します。

   Adım 6

   スパッジャーの先端を使ってキーボードバックライトケーブルの接続を外して、ロジックボードから作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。

   Adım 7

   黒色のプラスチック製のタブを掴んで、ディスプレイケーブルコネクターを裏返し、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。

   Adım 8

   ロジックボード上のソケットから丁寧にDC-In(デジタル入力)ボードのコネクターをまっすぐ引っ張ります。

   Adım 9

   スパッジャーの平面側の先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げて邪魔にならない位置に折り曲げます。

   Adım 10

   必要であれば、マイクケーブルのZIFコネクターを覆っているテープを剥がします。

   Adım 11

   スパッジャーの先端を使って、マイクケーブル上のZIFコネクターの固定タブを裏返します。

   Adım 12

   必要であれば、キーボードケーブルコネクターを覆っているテープを剥がしてください。

   Adım 13

   ロジックボード上のZIFソケットからキーボードケーブルをまっすぐ持ち上げます。

   Adım 14

   スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドコネクタをソケットからまっすぐ上に持ち上げます。

   Adım 15

   上部ケースにロジックボードを固定している3.5 mm T5トルクスネジを5本外します。

   Adım 16

   ロジックボードのプロセッサー側先端をわずかに持ち上げて、ファン側に向けて引っ張り、上部ケースの端からポートを解放します。

   Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.