Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 12 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca

Adım 15 çevriliyor

Adım 15
Use the flat end of a spudger to disconnect the USB-C port cable bracket by prying it straight up from the logic board. To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then press down on the middle of the bracket. Make sure it's aligned correctly, or you may damage the connector.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB-C port cable bracket by prying it straight up from the logic board.

  • To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then press down on the middle of the bracket. Make sure it's aligned correctly, or you may damage the connector.

スパッジャーの平らな端を使って、USB-Cポートケーブルブラケットをロジックボードからまっすぐ持ち上げて外します。

このケーブルを再接続するには、最初に金属製ブラケットをネジ穴に合わせてから、ブラケットの中央を押し下げます。 正しく位置合わせされていることを確認してください。さもなくば、コネクタが損傷する場合があります。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.