Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 12 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 5
Use the flat end of a spudger to press and hold the small gold 'battery disconnect' button. If the power LED is lit up, continue holding the button until the LED goes dark, and then release. This may take up to 10 seconds. If the LED does not light, release the button after 5-10 seconds. Press and hold it again for 5-10 seconds, and release. Finally, press and hold it a third time for 5-10 seconds, and release.
  • Use the flat end of a spudger to press and hold the small gold 'battery disconnect' button.

  • If the power LED is lit up, continue holding the button until the LED goes dark, and then release. This may take up to 10 seconds.

  • If the LED does not light, release the button after 5-10 seconds. Press and hold it again for 5-10 seconds, and release. Finally, press and hold it a third time for 5-10 seconds, and release.

  • This step ensures the MacBook is fully powered down and safe to work on.

スパッジャーの平面側先端を使って、小さなゴールドの”バッテリーの切断”ボタンを長押しします。

電源LEDが点灯している場合、LEDが消えるまでボタンを長押しして離します。 これには最大10秒かかります。

LEDが点灯していない場合、5〜10秒後にボタンを離します。 再度、5〜10秒間押し続けてから離します。 最後の3回目も5〜10秒間押し続けてから離します。

この手順により、MacBookの電源が完全に切れて、安全に作業ができるようになります

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.