Ana içeriğe geç

Fix Your Stuff

Right to Repair

Parts & Tools

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 12 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca

Adım 6 çevriliyor

Adım 6
Use your fingernail or the flat edge of a spudger to carefully flip up the upper LCD ribbon cable retaining flap. Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  • Use your fingernail or the flat edge of a spudger to carefully flip up the upper LCD ribbon cable retaining flap.

  • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.

  • Pull the motherboard away from the DS Lite to separate the upper LCD ribbon cable from its socket on the motherboard.

  • Remove the motherboard from the DS Lite.

  • Now you may open the retaining flap for the lower LCD screen in the same way and separate the lower LCD screen from the motherboard.

指の爪やスパッジャーの平面側先端を使って、上部LCDリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。

ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。

DS Liteからマザーボードを引き離し、マザーボード上のソケットから上部LCDリボンケーブルの接続を外します。

DS Liteからマザーボードを取り外します。

これで、同じ方法で、下部LCDスクリーン用の固定フラップを解放して、マザーボードから下部LCDスクリーンを取り外せます。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.