Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 21 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Remove the following Phillips screws:
  • Remove the following Phillips screws:

  • Three 1.3 mm screws

  • One 1.6 mm screw

  • One 3.0 mm screw

  • During reassembly, it's critical to place this 3.0 mm screw in the top-right corner of the bracket. Placing it anywhere else may damage the logic board.

Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:

Tre viti da 1,3 mm

Una vite da 1,6 mm

Una vite da 3,0 mm

In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.