Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 26 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.4 mm P2 Pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone, next to the Lightning connector.

Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.

Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.