Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 2
Opening this iPod is challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. One thing to notice is the angle of the plastic opening tool's tip while inserting it into the iPod. Ideally, the angle should be as vertical as possible while still clearing the edge of the rear panel.
  • Opening this iPod is challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. One thing to notice is the angle of the plastic opening tool's tip while inserting it into the iPod. Ideally, the angle should be as vertical as possible while still clearing the edge of the rear panel.

  • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.

打开这个iPod是有挑战性的。 打开之前需要几次尝试,请不要气馁。 需要注意的是,将塑料打开工具的尖端插入iPod中的角度。 理想情况下,角度应尽可能垂直,同时仍要处于后面板的边缘处。

将塑料打开工具插入iPod前后的接缝中。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.