Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 4
At an angle, carefully insert a putty knife about 1/8 inch into the seam between the two opening tools.
  • At an angle, carefully insert a putty knife about 1/8 inch into the seam between the two opening tools.

  • There are thin metal rails running along the inside of the rear panel, so take great care when inserting the putty knife.

  • Once the putty knife has cleared the lip of the rear panel, pivot the putty knife so that it is vertical, and carefully (but firmly) wiggle it straight down into the gap between the opening tools.

在一个角度上,请仔细地将一个油灰刀插入两个打开工具之间的缝中约1/8英寸。

在后面板内侧有细金属导轨,所以在插入油灰刀时要小心。

一旦油灰刀已经清除了后面板的唇缘,就可以将油灰刀旋转,使其垂直,并小心(但牢固地)将其向下摆动到打开工具之间的间隙中。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.