Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 7
Near the headphone jack, insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
  • Near the headphone jack, insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.

  • You may find it easier to carefully flex the putty knife downward in order to create more of a gap for the opening tool, but be sure not to bend the corner of the rear panel!

在耳机插孔附近,将塑料打开工具插入iPod前后的接缝中。

您可能会更轻松地向下倾斜油灰刀,以便为打开工具创造更多的间隙,但请确保不要弯曲后面板的角落!

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.