Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 8
Near the center of the display, carefully insert a metal spudger into the gap created by the plastic opening tool.
  • Near the center of the display, carefully insert a metal spudger into the gap created by the plastic opening tool.

  • It is easy to create a noticeable bump in the rear panel here that is difficult to repair. When prying the tab free, try to have the metal spudger pivot on the edge of the rear panel rather than bending the rear panel outward.

  • Using the metal spudger, disengage the single clip on the top of the iPod.

靠近显示屏的中心,将金属撬棒小心地插入塑料打开工具产生的间隙中。

在这里的后面板容易产生难以修复的明显的凹凸。 当撬开拉杆时,请尝试将金属撬棒枢转在后面板的边缘上,而不要将后面板向外弯曲。

使用金属撬棒,将iPod顶部的单个夹子脱开。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.