Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 18 çevriliyor

Adım 18
Use a spudger to slide up the connector holding the orange battery ribbon in place. You only need to lift the locking bar up about 2 mm to free the cable.
  • Use a spudger to slide up the connector holding the orange battery ribbon in place. You only need to lift the locking bar up about 2 mm to free the cable.

  • Slide the orange battery ribbon out of its connector.

使用撬棒将固定电池的橙色排线的连接器向上滑动。 您只需将锁定杆提起约2 mm即可释放电缆。

将橙色电池排线从连接器中滑出。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.