Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 8 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 20 çevriliyor

Adım 20
Lift the hard drive up with one hand so you can access the headphone jack ribbon beneath.
  • Lift the hard drive up with one hand so you can access the headphone jack ribbon beneath.

  • Use a spudger to flip up the plastic tab holding the headphone jack ribbon in place. The tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.

  • Slide the orange headphone jack ribbon out of its connector.

  • The rear panel is now free from the iPod.

用一只手提起硬盘,以便您可接触到下面的耳机插孔排线。

使用撬棒将固定耳机插孔色带的塑料卡舌向上翻转。 标签将旋转90度,释放带状电缆。

将橙色耳机插孔线缆从其连接器中滑出。

后面板正式可以从iPod上分离开来了。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.