Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 2
Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
  • Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.

  • There is a rubber gasket between the silver front bezel and black display assembly. A bit of force is required in this step to separate the iPhone's display assembly.

  • Be very careful when opening the iPhone so that the cables under the display are not severed.

  • Use a small suction cup near the Home button to gently pull up the bottom portion of the iPhone's display assembly.

  • If the display assembly is to damaged to allow the suction cup to adhere, tape with a strong adhesive such as duct tape maybe used.

从吸盘上取下金属环。 抓住吸盘底座更容易,更安全。

银色前面板和黑色显示屏组件之间有一个橡胶垫圈。 在这一步中需要一点力量来分离iPhone的显示器。

打开iPhone时要格外小心,以免显示器下方的电缆被切断。

使用吸盘轻轻拉起iPhone显示屏底部。

如果屏幕破损以至于吸盘不能吸附,可以使用胶带。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.