Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 6
Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.

  • Slide the black ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.

排线“3”由FPC型连接器固定。 在取下排线之前,必须先打开这个连接器:用一根塑料棒将白色/黑色塑料片向上翻起来,把剩下的带状电缆固定到位。 塑料片将向上旋转90度,松开排线。

将排线从连接器中取出,然后从iPhone上卸下屏幕。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.