Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 14 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 13 çevriliyor

Adım 13
Use a spudger to gently pry up the end of the logic board closest to the dock connector.
  • Use a spudger to gently pry up the end of the logic board closest to the dock connector.

  • There is a small golden grounding tab on logic board adjacent to the 'do not remove sticker'. Be VERY careful this does not snag on the side of the case when prying up the logic board; it breaks easily. If you have signal problems after removing the logic board, check this ground tab.

  • If the board won't lift up, double check to make sure all the screws securing the logic board have been removed.

使用撬棒轻轻撬起逻辑板靠近码头连接器端。

有一个小的金色的接地片逻辑板相邻的“不删除标签”。要非常小心,这并不阻碍对案件的身边时撬起的逻辑板;它容易破碎。如果你有信号问题消除逻辑板后,检查该地的标签。

如果拿不下来,双重检查以确保所有的螺钉固定逻辑板已被删除。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.