Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 14 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 14 çevriliyor

Adım 14
Slide the logic board towards the dock connector and out of the iPhone.
  • Slide the logic board towards the dock connector and out of the iPhone.

  • When replacing the logic board after installing battery, connect the camera to the logic board before inserting it into the case. Then make sure to set the top section of the logic board (where the SIM tray is) in place before settling the rest of the board in place. This is important, as sometimes the SIM card slot will not align into place. Once the top section is in place, the bottom section can be maneuvered into place. You will know the logic board is correctly installed when the SIM tray is aligned with the opening in the iPhone case and the camera module seats neatly into its place.

将逻辑板朝码头连接器和出iPhone。

在安装电池后更换逻辑板,将相机连接到逻辑板,然后将其插入盒中。然后,在设置板的其余部分之前,请确定逻辑板的顶部(SIM盘在那里)到位。这是很重要的,因为有时SIM卡槽不会调整到位。一旦顶部到位,底部可以开到位置。你会知道逻辑板安装正确时,SIM托盘对准打开的iPhone的情况下,相机模块座位整齐地放在它的位置。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.