Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 9 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Fransızca

Adım 1 çevriliyor

Step 1
In the proceeding steps, you will disconnect the following cables:
  • In the proceeding steps, you will disconnect the following cables:

  • SD Board

  • Left/Right Speaker and Microphone

  • Audio Port

  • Wi-Fi Antenna

  • Right Temperature Sensor, Bluetooth/Ambient Light Sensor/Camera/Left Temperature, and Hard Drive Fan

  • CPU Fan/Ambient Temperature and Power Button

  • IR Sensor

Au cours de cette procédure, vous allez déconnecter les câbles suivants :

Carte SD

Haut-parleur droit/gauche et microphone

Port audio

Antenne Wi-Fi

Capteur de température droit, Bluetooth/capteur de lumière ambiante/caméra/température gauche et ventilateur du disque dur

Ventilateur de l'UC/température ambiante et bouton de mise sous tension

Capteur infrarouge

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.