Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 15 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 3
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the camera ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the camera ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • When reassembling, note that the gold contacts face toward the motherboard (as opposed to the camera cable's gold contacts facing away).

スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。

再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カメラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.