Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 28 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 5
The display data cable plug has a wire lock.  Disengage the plug's lock by rotating the plastic tab so that it points upward.  (It is not a pull tab.) Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • The display data cable plug has a wire lock. Disengage the plug's lock by rotating the plastic tab so that it points upward. (It is not a pull tab.)

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

显示数据线插头有一个线锁。 旋转塑料片使其朝上,使插头的锁脱开。 (不是拉那个标签。)

将显示数据线直接从逻辑板上的插座中拔出。

请勿抬起显示器的数据线,因为其插口非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.