Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 28 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca
Adım 4
Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board. Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).
  • Rotate the display out of the outer case enough to disconnect the LED backlight power cable from the LED driver board.

  • Disconnect the LED backlight power cable by depressing the locking mechanism while pulling the connector away from its socket (toward the bottom edge of the iMac).

Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.

Scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal relativo connettore femmina (verso il bordo inferiore dell'iMac).

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.