Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 3
Slightly rotate the hard drive out of the outer case and lift it up off its mounting pins toward the top edge of the iMac.
  • Slightly rotate the hard drive out of the outer case and lift it up off its mounting pins toward the top edge of the iMac.

  • Be careful not to contact the AirPort card as you lift the hard drive out of its recess.

轻轻地将硬盘驱动器从外壳中取出,然后将其从安装引脚上抬起,朝向iMac的顶部边缘。

将硬盘驱动器从凹槽中取出时,请小心不要碰触到AirPort卡。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.