Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 23 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca
Adım 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:

Tre viti da 1,2 mm

Una vite da 1,7 mm

Una vite da 3,1 mm

Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.