Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 7 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Almanca
Adım 4
Gently push the tip of a spudger under the black plastic flap stuck to the display data cable lock to make the lock pop upward and away from the socket. While holding the lock away from the socket, use the tip of a spudger and your fingers to gently remove the display data cable from its socket. Do not pull upward on the display data cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
  • Gently push the tip of a spudger under the black plastic flap stuck to the display data cable lock to make the lock pop upward and away from the socket.

  • While holding the lock away from the socket, use the tip of a spudger and your fingers to gently remove the display data cable from its socket.

  • Do not pull upward on the display data cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.

Drücke vorsichtig die Spudgerspitze gegen den schwarzen Kunststoffclip, der am Displaydatenkabelschloss angebracht ist, so dass das Schloss nach oben und weg von dem Sockel poppt.

Während du das Schloss von der Fassung auf Abstand hälst, entferne mit einem Spudger und deinen Fingern das Displaydatenkabel aus seiner Fassung.

Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, wenn du es trennst, da ansonsten die Fassung vom Logic Board brechen kann.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.