Ana içeriğe geç

Eşyalarını Tamir Et

Onarma Hakkı

Mağaza

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 27 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Remove the following screws securing the antenna plate to the mini:
  • Remove the following screws securing the antenna plate to the mini:

  • Two 6.6 mm T8 Torx screws

  • Two 5.0 mm T8 Torx or 2.0 mm Hex screws (either screwdriver will work)

  • When putting back together:

  • It can be difficult to get the hard drive seated correctly such that the antenna plate fits in place correctly. If the screw holes don't line up with those on the hard drive, make sure that the two pins that are in the back of the hard drive are properly seated in the holes at the back of the case, above the housing for the second hard drive.

  • The antenna attaches directly to the hard drive (red markers), therefore attaching the antenna can move the hard drive around and loosen the connection of the hard drive cable to the logic board.

卸下下列固定天线板的螺丝。

两颗6.6 mm T8 Torx 螺丝。

两颗5.0 mm T8 Torx螺丝或者2.0 mm Hex screws 任意一把螺丝刀都会起作用。

当装回的时候:

将会很难将硬盘与天线板正确对齐。 如果螺丝孔没有与硬盘上的对齐,请确保后方的两颗螺丝与天线板上的孔对齐,在第二个硬盘壳上。

天线板直接与硬盘相连(红色位置),因此与硬盘连接的天线板可以与硬盘移动,并松开硬盘与逻辑板的连接。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.