Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca
Adım 9
Use a T6 Torx screwdriver to install two of the set screws on the side of the hard drive closest to the end of the hard drive cable that attaches to the logic board. Tighten the screws until they contact the end of the threaded holes in the side of the hard drive. They are shown correctly installed in the third picture. Tighten the screws until they contact the end of the threaded holes in the side of the hard drive. They are shown correctly installed in the third picture.
  • Use a T6 Torx screwdriver to install two of the set screws on the side of the hard drive closest to the end of the hard drive cable that attaches to the logic board.

  • Tighten the screws until they contact the end of the threaded holes in the side of the hard drive. They are shown correctly installed in the third picture.

Utilizzare un cacciavite Torx T6 per installare due delle viti di fissaggio sul lato del disco rigido più vicino al rispettivo cavo che si collega alla scheda logica.

Serrare le viti finché non entrano in contatto con l'estremità dei fori filettati nel lato del disco rigido. La corretta installazione è indicata nella terza immagine.

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.