Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Japonca

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
Install the second hard drive assembly into the outer case. Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.
  • Install the second hard drive assembly into the outer case.

  • Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.

  • When the logic board is installed, simply connect the second hard drive cable to the free socket on the logic board.

  • The second hard drive cable should lay flat between the two hard drives. If the second hard drive cable is placed on top of the first, the antenna plate will not reattach, and you could damage your cable.

2番目のハードドライブアセンブリをアウターケースに取り付けます。

2番目の写真のように、取り付け穴の位置と、アウターケースのねじ山が切られた穴の位置がずれていないことを確認します。

ロジックボードを取り付ける際は、単純に2番目のハードドライブケーブルをロジックボードの空きソケットに接続します。

2番目のハードドライブケーブルは、2つのハードドライブの間に挟まれる形で収まります。2番目のハードドライブケーブルを1番目のものの上に配置すると、アンテナプレートが元通りに取り付けられず、ケーブルが損傷することがあります。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.