Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
Install the second hard drive assembly into the outer case. Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.
  • Install the second hard drive assembly into the outer case.

  • Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.

  • When the logic board is installed, simply connect the second hard drive cable to the free socket on the logic board.

  • The second hard drive cable should lay flat between the two hard drives. If the second hard drive cable is placed on top of the first, the antenna plate will not reattach, and you could damage your cable.

将第二块硬盘组件安装进外壳中。

确保安装孔与外壳中的螺纹孔对齐,如第二张图所示。

安装逻辑板时,只需将第二根硬盘驱动器电缆连接到逻辑板上的空闲的插座即可。

第二个硬盘驱动器电缆应平放在两个硬盘驱动器之间。电缆放置在第一个硬盘驱动器电缆的顶部,天线板将不会重新连接,您可能会损坏电缆。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.